درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

مجله عالی ها

درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

2098116756 درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران 

شکاف جنسیتی در کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال های قبل وضعیت بهتری دارد اما باز هم باید برای بهبود وضع زنان در جامعه تلاش نمود. گزارش جهانی شکاف جنسیتی نخستین بار در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع جهانی اقتصادی بعنوان چارچوبی برای ارزیابی معضلات مبتنی بر جنسیت و دستاوردهای حاصله انتشار یافت.

 

این برنامه پیشرفت کشورها یا چالش های مطرح در ارتباط با شکاف های جنسیتی را در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.گزارش جهانی سالانه شکاف جنسیتی نیز به منزله چارچوبی برای تمرکز و اعلام نابرابری های جنسیتی در سطح جهانی مطرح هست که در حوزه های اقتصاد، آموزش، سلامت و سیاست وضعیت شکاف جنسیتی را بررسی می‌کند.

 

گفتنی هست شاخص شکاف جنسیتی عددی بین صفر و یک می باشد. هر چه این رقم بالاتر باشد به برابری نزدیک تر هست و هرچه پایین تر باشد، دلالت بر شکاف اکثر جنسیتی دارد. به عبارت دیگر عدد ۰٫۵ بیان کننده شکاف عمیق بین زن و مرد هست و عدد ۰٫۸۵ رقم قابل قبولی هست زیرا نشان دهنده نزدیک شدن جایگاه زنان و مردان در ابعاد مورد بررسی هست.

1761430888 درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

در طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ هشتمین، نهمین و دهمین گزارش مجمع جهانی اقصتاد منتشر شده هست. این گزارش ها با ارائه تحلیل هایی در ارتباط با تغییر الگوهای برابری جنسیتی در سراسر دنیا، امکان مقایسه میان کشورهای گوناگون را فراهم می آورد.

 

گزارش جهانی شکاف جنسیتی در چهار اساس اقتصاد، سیاست، آموزش و سلامت، شکاف های جنسیتی را در سطح ملی مورد دقت قرار داده و ترتیب بندی دولت ها و منطقه ای را در هر یک از موارد مذکور ارائه کرده هست که این امر مقایسه منطقه ای و ملی را موجب خواهدشد. مشارکت و فرصت اقتصادی زنان یکی از شکاف های زیاد جنسیتی را در این گزارش تشکیل میدهد.

 

مشارکت و فرصت اقتصادی

این معیار متضمن سه مفهوم شکاف مشارکت، شکاف درآمد و شکاف پیشرفت هست. شکاف مشارکت، ناظر بر تفاوت میان زنان و مردان در میزان نیروی کار هست. شکاف درآمد، تفاوت درآمد زنان و مردان را مورد دقت دارد و از جمله متضمن درآمد یکسان در مقابل کار برابر هست. شکاف پیشرفت زنان و مردان، آمار حضور زنان در بین قانون گذاران، مناصب مدیریتی و مشاغل حرفه ای و فنی را در مقایسه با مردان نشان میدهد.

 

شکاف جنسیتی در اساس فرصت و مشارکت اقتصادی، بعنوان بیشترین شکاف جنسیتی در منطقه خاورمیانه مطرح هست.میزان مشارکت اقتصادی زنان در دو کشور قطر و کویت بالاتر از حد میانگین در این منطقه اعلام شده هست.نگرش متفاوت به زنان و مردان در حوزه هایی مثل فرصت های شغلی، مشارکت در بازار کار و میزان دستمزد همواره وجود داشته هست.

 

گرچه در طول سال های جدید پیشرفت هایی صورت گرفته هست ولی همچنان زنان کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و کمتر احتمال دارد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از مزایا و فرصت های شغلی برابر بهره مند شوند.ایجاد برابری جنسیتی در حوزه اقتصاد جدا از اینکه بخشی از حقوق فرد به شمار میرود، برای توسعه و ارتقا بهره وری اقتصاد کشورها نیز دارای اهمیت هست. مجمع جهانی اقتصاد نیز با تاکید بر این امر شاخص ها را گزینه کرده هست.

 

شاخص مشارکت و فرصت های اقتصادی خود دارای زیرشاخه های زیر هست:

 

۱٫ مشارکت نیروی کار زن در مقایسه با نیروی کار مرد.
۲٫ برابری حقوق میان زنان و مردان برای کار برابر.
۳٫ میزان درآمد دریافتی زنان در مقایسه با مردان.

 

۴٫ تعداد قانون گذاران، صاحبان مناصب فوق العاده رتبه و مدیران زن در مقایسه با مردان.
۵٫ تعداد کارگران زن حرفه ای و فنی در مقایسه با مردان. «جدول ۱ و ۲

1450415618 درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

بنابر تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از شکاف جنسیتی و تحقق برابر حقوقی زنان و مردان در سال ۲۰۱۶ در عرصه اقتصادی کاسته شده و تحقق این اهداف و رفع این شکاف ها شاید ۱۷۰ سال زمان ببرد. تهیه کنندگان گزارش شکاف جنسیتی ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصادی معتقدند تا آنجا که به برابری عمومی زن و مرد مربوط می‌شود،

 

یعنی با در نظر داشتن کل چهار شاخص، ایسلند برترین موقعیت را در بین سایر کشورهای دنیا دارد و در هشت سال قبل مقام اول در اختیار این کشور بوده هست. اختلاف میان زن و مرد در ایلسند در حال حاضر به ۱۳ درصد کاهش یافته هست.فنلاند، نروژ و سوئد در سکوهای بعدی ایستاده اند.

 

کشور آفریقایی رواندا مقام پنجم را دارد. فیلیپین در سکوی هفتم ایستاده و نیکاراگوئه دهم هست. کشور آلمان با اختلاف ۲۴ درصدی در شاخص های چهارگانه، مقام سیزدهم جدول را دارد.ایران در بین ۱۴۴ کشور در آلبوم ۴ شاخص در سکوی ۱۳۹ قرار دارد. در شاخص مربوط به فرصت های شغلی و اقتصادی ایران مقام ۱۴۰ را دارد.

 

در مشارکت سیاسی رتبه ۱۳۶ را از آن خود کرده و در شاخص های مربوط به سلامتی و آموزشی به ترتیب در مقام های ۹۴ و ۹۸ قرار گرفته هست. درواقع ایران به لحاظ رتبه در ته جدول شکاف جنسیتی قرار دارد.براساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، شکاف جنسیتی میان مردان و زنان طی سال های جدید در تعداد زیادی از کشورهای کمتر شده هست اما این وضعیت در ایران، تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد.

 

دز گزارش جدید این نهاد، ایران تنها بالاتر از پنج کشور قرار دارد که این جایگاه در شأن زنان ایرانی نیست. بیشترین نابرابری در ابعاد اقتصادی و سیاسی دیده می‌شود که جایگاه ایران را نسبت به ترکیه و عربستان به مراتب پایین تر نشان میدهد. به نظر می‌رسد میزان مشارکت زنان در این عرصه ها به دلایل ساختاری و گاه فرهنگی به مراتب کمتر از مردان هست؛ در حالی‌که شکاف در زیربخش های بهداشتی و آموزشی بسیار کمتر هست.

 

در هر حال باید دقت داشت زنان نیمی از سرمایه انسانی هر کشور و فعالیت هر سازمان تجاری را تشکیل می‌دهند و هر جامعه ای از بهره گیری نکردن از توانمندی های زنان، زیان خواهددید.نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در شرایطی کمتر از کشورهای خاورمیانه هست که زنان ایران از نظر میزان سواد و تحصیلات با سطح کشورهای پیشرفته قابل مقایسه اند.
546528068 درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

با اقبال گروه سنی زیر ۲۵ سال به آموزش و تحصیلات و همین طور با دقت به این نکته که در سال های جدید بیش از ۶۰ درصد کل ثبت نام کنندگان دانشگاهی را زنان به خود اختصاص داده اند، به نظر میرسد در سال های آتی شاهد ورود چشمگیر زنان «و همین طور مردان» تحصیل کرده به جمعیت فعال اقتصادی باشیم که در صورت نبود تدابیر لازم برای ایجاد اشتغال برای این گروه سنی شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود.

 

بررسی ها نشان می‌دهد تفاوت مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای گوناگون بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، از عوامل مربوط به نظام های ارزشی و سنتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور ناشی میشود. نهادهای چارچوبی میباشند که روابط متقابل انسان ها با یکدیگر را شکل میدهند.

 

وضعیت بازار کار زنان در خاورمیانه نشان می‌دهد یکی از علل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، نهادها و سنت های حاکمی در این کشورها هست؛ به این ترتیب که نقش های سنتی متعارف در فرهنگ، مسئولیت منزل داری را برای زنان عکس می‌کند که این تقسیم جنسیتی خود سبب شکاف جنسیتی نیروی کار می‌شود.

 

جایگاه ایران در گزارش شکاف جنسیتی مشارکت و فرصت های اقتصادی ۲۰۱۶- ۲۰۱۴

580362335 درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

1229464088 درباره شکاف جنسیتی بوجود آمده در کشور ایران

 

 

بیوگرافی نویسنده

سلام خدمت بازدیدکنندگان وبسایت عالی ها / تاده هستم متولد 1370 مدیر عالی ها و امیدوارم از مطالبی که میزارم لذت برده باشید.

مشاهده تمامی 8568 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.