تصاویر ترسناک

مجله عالی ها

تصاویر ترسناک

این افراد وحشتناک ترین چشم های جهان را دارند

این افراد وحشتناک ترین چشم های جهان را دارند 

بعضی از عارضه ها و مریضی ها میباشند که می‌توانند روی چشم ها تاثیرات بسیار وحشتناکی داشته باشند مثل مثال هایي که در زیر خواهید دید.افرادی که چشم هاي عجیب غریبی دارند نظره همه ي مردم را در دنیا به خود جلب می نمایند این افراد به صورت مادرزادی دچار مریضی هاي چشمی شده اند و یا بعضی دچار مریضی عفونت چشمی شده......

ترسناک ترین گریم ها روی چشم های این دختر زیبا

ترسناک ترین گریم ها روی چشم های این دختر زیبا 

دختری که با گریم چشم هاي خود را به انواع مختلفی در می آورد که بسیار ترسناک میشود. هنر گریم این دختر بی نظیر هست. گریم واژه اي فرانسوی هست به معنای هر گونه تغییر در چهره، دست و پا و سایر اعضای بدن در جهت رساندن شخص به چهره مطلوبی كه مد نظر طراح هست.

 

برای این که گریمور به آن نقش مورد نظر......

آداب و رسوم های ترسناک بین مردم هائیتی

آداب و رسوم های ترسناک بین مردم هائیتی 

مردم کشور هائیتی عرف بسیار ترسناکی دارند که اگر افراد دیگر آنها را از نزدیک ببینند تا مرز سکته پیش میروند اما مردم این عرف را اجرا می‌کنند. عکس هایي که به تازگی منتشر شده هست عرف و آئینی عجیب با نام  وودوو را در بین مردم و بویژه روحانیون کشور تائیتی نشان می‌دهد. شرکت کنندگان در این آئین مذهبی با پوشاندن بدن خود با پودر سفید......