فرزندان و امتحانات

مجله عالی ها

فرزندان و امتحانات

راهکار رفع استرس دانش آموزان در ایام امتحانات

راهکار رفع استرس دانش آموزان در ایام امتحانات 

امتحان همه ي وقت همراه با استرس برای دانش آموزان هست،گرچه کسانی که درس نخوانده باشند اکثر این حس را تجربه خواهند کرد. کم‌تر کسی در دوران تحصیل خود استرس امتحان را تجربه نکرده هست. در حقیقت همین استرس باعث می شود که دانش‌آموزان برای امتحان درس بخوانند، اما همین استرس اگر از حد مناسب فراتر برود، می......

توصیه های امتحانی برای دانشجویان و دانش آموزان

توصیه های امتحانی برای دانشجویان و دانش آموزان 

فصل امتحانات فرا رسیده هست و برای مطالعه بهتر و بازدهی بالاتر دانش آموزان در فصل امتحانات پیشنهاد هاي طلایی برای شما داریم.سال هاست که با فرا رسیدن خرداد ماه، تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان درصدد جدی گرفتن اکثر دروس خود بر می‌آیند. اگرچه آشنایی و بهره گرفتن از راهکارهای به دلیل......

نکات مهم برای موفقیت در شب امتحان

نکات مهم برای موفقیت در شب امتحان 

درس خواندن در شب امتحان و گرفتن نمره لازم در روز موعود خواسته هر دانش آموز و دانشجویی هست. چطور درس خواندن در این شب ها بسیار مهم هست. در این مقاله مهارت ‌هاي مدیریت زمان و نكته ‌هاي طلایی چگونه مطالعه كردن در شب امتحان را فرا خواهید گرفت.

 

آیا درس ‌هایتان را تلنبار كرده و برای شب امتحان نگه داشته ‌اید؟ آیا نگران نمره درسی ‌تان......

لزوم ورزش دانشجویان در فصل امتحانات ترم

لزوم ورزش دانشجویان در فصل امتحانات ترم 

دانشجویان ممکن هست در روزهای عادی از تحصیل به ورزش کردن بپردازند اما باید بدانید که در اوقات امتحانات نباید ورزش را ترک کنید. متخصصان معتقدند که ترک کردن ورزش در زمان امتحانات یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دانش‌آموزان و دانشجویان هست.متخصصان ورزش معتقدند که ورزش میتواند بر سلامت ذهنی و......