- صفحه 20 از 45 - عالی ها | بروزترین پرتال اطلاع رسانی و سرگرمی و اخبار هنرمندان و …

مجله عالی ها

اردیبهشت ۱۳۹۳ - عالی ها | بروزترین پرتال اطلاع رسانی و سرگرمی و اخبار هنرمندان و …

عکس رویا نونهالی و همسرش ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

عکس رویا نونهالی و همسرش

 در این مطلب از پرتال علی ها عکس های بازیگر مشهور و محبوب ایرانی، رویا نونهالی و همسرش را برای شما کاربران گرامی آورده ایم..

عکس رویا نونهالی در کنار همسرش

Roya Nonahali wWw.FarsiMag 1 عکس رویا نونهالی و همسرش

عکس رویا نونهالی و همسرش

 در این مطلب از پرتال علی ها عکس های بازیگر مشهور و محبوب ایرانی، رویا نونهالی و همسرش را برای شما کاربران گرامی آورده ایم..

عکس رویا نونهالی در کنار همسرش

......

عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

در این مطلب از پرتال علی ها عکس های بازیگر معروف و محبوب ایرانی، یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم..

عکس شماره ۱ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 1 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۲ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 2 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۳ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 3 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۴ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 4 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۵ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 5 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۶ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 6 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۷ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 7 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۸ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 8 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۹ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 9 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۱۰ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 10 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۱۱ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 11 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ۱۲ | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef Teymouri wWw.FarsiMag 12 عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

در این مطلب از پرتال علی ها عکس های بازیگر معروف و محبوب ایرانی، یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم..

عکس شماره 1 | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

Yousef-Teymouri_wWw.FarsiMag (1)

عکس شماره 2 | عکس های یوسف تیموری در برنامه صبح خلیج فارس

ادامه مطلب ...

عکس های کودکی بهرام رادان ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

عکس های کودکی بهرام رادان

در این مطلب از پرتال علی ها عکس های کودکی بازیگر معروف و محبوب ایرانی، بهرام رادان را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم..

عکس شماره ۱ | عکس های کودکی بهرام رادان

pic537 www.jahaniha.com  عکس های کودکی بهرام رادان

عکس شماره ۲ | عکس های کودکی بهرام رادان

pic537 www.jahaniha.com 1 عکس های کودکی بهرام رادان

عکس شماره ۳ | عکس های کودکی بهرام رادان

pic537 www.jahaniha.com 2 عکس های کودکی بهرام رادان

عکس شماره ۴ | عکس های کودکی بهرام رادان

pic537 www.jahaniha.com 3 عکس های کودکی بهرام رادان

عکس های کودکی بهرام رادان

در این مطلب از پرتال علی ها عکس های کودکی بازیگر معروف و محبوب ایرانی، بهرام رادان را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم..

عکس شماره 1 | عکس های کودکی بهرام رادان

عکس شماره 2 | عکس های کودکی بهرام رادان

ادامه مطلب ...

عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

در این مطلب از پرتال علی ها جدیدترین عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم..

عکس شماره یک | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 1 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره دو | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com  عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره سه | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 10 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره چهار | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 9 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره پنج | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 8 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره شش | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 7 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره هفت | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 6 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره هشت | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 5 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره نه | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 4 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره ده | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 3 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره یازده | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

pic517 www.jahaniha.com 2 عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

در این مطلب از پرتال علی ها جدیدترین عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم..

عکس شماره یک | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

عکس شماره دو | عکس های مجید صالحی و علی صالحی در برنامه صبح خلیج فارس

ادامه مطلب ...

تا ۲۰ سال آینده ۴۷% مشاغل را کامپیوتر ها انجام می دهند ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

تا ۲۰ سال آینده ۴۷% مشاغل را کامپیوترها انجام می دهند

.

.

job 600x300 تا 20 سال آینده 47% مشاغل را کامپیوتر ها انجام می دهند

در عصر حاضر، پیشرفت های فناورانه فاصله ها را از بین برده و ارتقای سطوح بهره وری که در نتیجه این پیشرفت ها حاصل شده، به صرفه جویی های چشمگیری منجر گردیده است. 
با وجود تمام این مزیت ها، فناوری به آرامی در حال محدود ساختن بازار کار از طریق فرایند اعلی هاسیون بسیاری از مشاغل است که پیش از این در سطوح کارگری و توسط انسان ها انجام می شدند. 
به عنوان مثال، در حال حاضر انبار آمازون عمدتاً توسط ربات ها اداره می شود؛ بدین صورت که کارهایی نظیر آوردن کالاها به بخش تحویل و دریافت آن جهت ذخیره سازی و گذاشتن شان در روی قفسه های مخصوص، تماماً توسط ربات ها انجام می گردد. واقعیت این است که در دنیای امروز، ربات ها مشاغل بسیاری را در دست گرفته اند و باعث شده اند افراد در سایر بخش ها بدنبال شغل مناسب باشند. 
طبق برآورد مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ توسط دانشگاه آکسفورد انجام شد، تا سال ۲۰۳۴ (یعنی ۲۰ سال دیگر)، حداقل ۴۷% نیروی کار را فاکتورهای غیر از نیروی انسانی تشکیل خواهند داد. متأسفانه، تا آن زمان تعداد و قابلیت های کامپیوترها هم به کافی ارتقا خواهد یافت تاجاییکه حتی ممکن است مشاغل سطح متوسط که یک شیوه روتین دارند – نظیر پرواز و هدایت هواپیماهای تجاری، تأیید وام های بانکی، و یا تهیه سوابق حسابداری رسمی برای شرکتها – وارد فاز اعلی هاسیون شوند. حتی ممکن است با توسعه روزافزون الگوریتم های پیشرفته، کارهای غیر روتین هم خیلی زود با شرایط و ویژگی های عصر فناوری انطباق پیدا کنند – یک مثال بسیار ساده درباره الگوریتم های بزرگ-داده مشروط، الگوریتم های پشتیبان نرم افزار اپل سیری است. 
این مطالعه نشان می دهد که کارگران بخش های حمل و نقل، تدارکات، و بخش های اداری و دفتری، بیش از سایر گروه ها در معرض فرایند اعلی هاسیون قرار خواهند داشت. محققان این تحقیق همچنین اشاره کرده اند که برخی مشاغل صنعت خدمات نیز ممکن است خیلی زود به کامپیوترها سپرده شوند. کلید بقای کسانی که در رده های شغلی کم درآمد و با مهارت اندک قرار دارند، تغییر حوزه کاری و گرایش به سمت صنایع است زیرا به خلاقیت انسانی و هوش اجتماعی نیاز دارد. 
یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توسعه هرچه بیشتر فناوری ها، کارگران کم مهارت تر به انجام وظایفی گماشته می شوند که نیاز چندانی به آشنایی با کامپیوتر ندارند اما نیازمند خلاقیت بشر و هوش اجتماعی وی هستند. با اینحال، پیروز شدن در این رقابت، نیازمند کسب مهارت های اجتماعی و ارتقای خلاقیت است. 
حتی قبل از سال ۱۹۹۰ هم فناوری همیشه راهی برای جایگزین کردن نیروی کار انسانی با فرایند اعلی هاسیون پیدا می کرد اما خوشبختانه، بسیاری از کارگران قدرت تغییر حوزه کاری و روی آوردن به سایر صنایع را داشتند. این پدیده تا جایی پیش رفت که مردم مجبور شدند مشاغل و صنایع کاملاً جدیدی که قبلاً وجود نداشت را ابداع کنند. بعنوان مثال، ۱۰-۲۰ سال پیش مشاغلی نظیر وبلاگ نویسی، مدیریت رسانه های اجتماعی و طراحی کامپیوتری وجود خارجی نداشتند. 
اما بعد از سال ۱۹۹۰ همه چیز تغییر کرد و فناوری بتدریج کارآمدتر شده، با اشغال بسیاری از مشاغل، آرام آرام کارگران سطح پایین را با چالش یافتن شغل جدید روبرو کرد. از سوی دیگر، با دسترس پذیرتر شدن آموزش و پرورش، پیدا کردن شغل مناسب برای کسانیکه از تحصیلات خوبی برخوردار بودند هم، بیش از پیش دشوار گردید. امروزه، داشتن مدرک کارشناسی معادل دیپلم ده سال پیش است، البته نه به این دلیل که سطح دانش افزایش یافته است، بلکه بخاطر آسان تر شدن شرایط دریافت مدرک کارشناسی در دنیای امروز. 
از سوی دیگر، بسیاری از افرادی که بتازگی از رشته های دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند، مجبورند مشاغل غیردلخواه یا سطح پائین را قبول کنند چون در غیر اینصورت بیکار خواهند ماند. 
اگرچه هنوز در مورد شیوه نقش آفرینی فناوری در عصر حاضر توافق نظر بوجود نیامده است، اما لازم است هر چه زودتر به این مسأله پرداخته شود. 
بی شک، در عصری که گوگل خودروی بدون راننده خود را با موفقیت رونمایی می کند، وقت آن رسیده است که اندکی نگران شرایط شغلی آینده خود باشیم. 

تا 20 سال آینده 47% مشاغل را کامپیوترها انجام می دهند

.

.

!!!!!job-600x300

در عصر حاضر، پیشرفت های فناورانه فاصله ها را از بین برده و ارتقای سطوح بهره وری که در نتیجه این پیشرفت ها حاصل شده، به صرفه جویی ......

توقف خانگی رئال مادرید برابر والنسیا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

00017960 توقف خانگی رئال مادريد برابر والنسيا

توقف خانگی رئال مادرید برابر والنسیا

تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب در هفته سی و ششم لیگ فوتبال باشگاه های اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان والنسیا بود و در پایان به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

در این دیدار «جرمی متئو» و «پارخو» برای والنسیا و «سرخیو راموس» و «کریستیانو رونالدو» برای رئال مادرید گلزنی کردند.

در این دیدار رئال مادرید تا دقیقه ۹۲ از حریف خود عقب بود که در این لحظه، رونالدو با ضربه پشت پا گلی دیدنی را به تور والنسیایی ها چسباند تا کهکشانی ها از شکست رهایی یابند.

با این اوصاف اتلتیکومادرید با وجود شکست برابر لوانته همچنان با ۸۸ امتیاز صدرنشین است و بارسلونا با ۸۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

رئال مادرید نیز با ۸۳ امتیاز و یک بازی کمتر در جایگاه سوم جدول رده بندی جا دارد.

توقف خانگی رئال مادريد برابر والنسيا

تيم فوتبال رئال مادريد يکشنبه شب در هفته سي و ششم ليگ فوتبال باشگاه هاي اسپانيا در ورزشگاه سانتياگو برنابئو ميزبان والنسيا بود و در پايان به تساوي 2 بر 2 رضايت داد.

در اين ديدار «جرمي متئو» و «پارخو» براي والنسيا و «سرخيو راموس» و «کريستيانو رونالدو» براي رئال مادريد گلزني کردند.

در اين ديدار رئال مادريد تا دقيقه 92 از حريف خود عقب بود......

رشد شگفت انگیر سهم نسخه اندروید کیت کت در بازار ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

رشد شگفت انگیر سهم نسخه اندروید کیت کت در بازار

SSASASA رشد شگفت انگیر سهم نسخه اندروید کیت کت در بازار

جی اس ام آرنا اعلام کرد :  یک ماه دیگر گذشت و گوگل آمار تازه ای از درصد فراگیری ورژن های مختلف اندروید را منتشر کرد. نسخه کیت کت در ماه آپریل رشد بسیار سریعی داشت و از ۵٫۳ درصد در ابتدای آپریل به ۸٫۵ درصد در انتهای این ماه رسید. 

سه نسخه مختلف Jelly Bean سرنوشت متفاوتی داشتند. ورژن ۴٫۱ به میزان ۰٫۹ درصد افت کرده ولی همچنان با ۳۳٫۵ درصد بیشترین سهم را میان سایر نسخه های اندروید دارد. ورژن ۴٫۲ با ۰٫۷ درصد افزایش سهم خود را به ۱۸٫۸ درصد رساند در حالی که ۴٫۳ با کاهش ۰٫۴ درصدی همانند کیت کت ۸٫۵ درصد از بازار را در اختیار دارد. 

همانطور که می شود انتظار داشت درصد تمامی نسخه های ما قبل از جلی بین همچنان روندی رو به کاهش را دارا است. نسخه بستنی حصیری یعنی نسخه ۴ اندروید ۰٫۷ درصد کاهش داشته است. 

اندروید Gingerbread و Froyo به ترتیب ۱٫۶ و ۰٫۱ دیگر از فراوانی خود را از دست داده اند و حالا نسخه ۲٫۲ تنها یک درصد از دیوایس های اندرویدی را شامل می شود. این در حالی است که ورژن ۳٫۲ یعنی هان کمب هنوز روی ۰٫۱ درصد ثابت مانده است. 

رشد شگفت انگیر سهم نسخه اندروید کیت کت در بازار

SSASASA

جی اس ام آرنا اعلام کرد :  یک ماه دیگر گذشت و گوگل آمار تازه ای از درصد فراگیری ورژن های مختلف اندروید را منتشر کرد. نسخه کیت کت در ماه آپریل رشد بسیار سریعی داشت و از 5.3 درصد در ابتدای آپریل به 8.5 درصد در انتهای این ماه رسید. 

سه نسخه مختلف Jelly Bean سرنوشت متفاوتی داشتند. ورژن 4.1 به میزان 0.9......

شکست خارج از خانه اتلتیکو مادرید مقابل لوانته ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

00957161 شکست خارج از خانه اتلتيکو مادريد مقابل لوانته

شکست خارج از خانه اتلتیکو مادرید مقابل لوانته

در یک دیدار حساس دیگر از هفته سی و ششم لالیگا، تیم فوتبال اتلتیکو مادرید صدرنشین فعلی لالیگا، در ورزشگاه خانگی لوانته به مصاف این تیم رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.

فیلیپه لوئیس در دقیقه ۷ (گل به خودی) لوانته را یک بر صفر پیش انداخت و داوید بارال در دقیقه ۶۹ اختلاف را دو برابر کرد.

اتلتیکو مادرید در کورس قهرمانی با دو تیم رئال مادرید و بارسلونا است که نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده این تیم رئال مادرید است که امشب در سانتیاگو برنابئو از والنسیا پذیرایی می‌کند.

قهرمانی اتلتیکو مادرید در صورت شکست در این دیدار تا حد زیادی به خطر می‌افتاد که چنین نیز شد و این تیم در امتیاز ۸۸ باقی ماند و در صورت پیروزی رئال مادرید در دو دیدار باقیمانده، هر دو تیم هم‌امتیاز خواهند شد و سرنوشت قهرمانی به روز آخر خواهد کشید.

لوانته نیز با این برد ۴۵ امتیازی شد و با یک پله صعود به رده دهم جدول رسید.

شکست خارج از خانه اتلتيکو مادريد مقابل لوانته

در يک ديدار حساس ديگر از هفته سي و ششم لاليگا، تيم فوتبال اتلتيکو مادريد صدرنشين فعلي لاليگا، در ورزشگاه خانگي لوانته به مصاف اين تيم رفت که اين ديدار در نهايت با نتيجه 2 بر صفر به سود ميزبان به پايان رسيد.

فيليپه لوئيس در دقيقه 7 (گل به خودي) لوانته را يک بر صفر پيش انداخت و داويد بارال در دقيقه 69 اختلاف را دو برابر کرد.

اتلتيکو......

صعود تیم فوتسال ایران به پلی آف آسیا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

00938809 صعود تیم فوتسال ايران به پلی آف آسيا

صعود تیم فوتسال ایران به پلی آف آسیا

تیم ملی فوتسال ایران موفق شد در آخرین بازی مرحله گروهی جام ملت های آسیا، استرالیا را با ۸ گل شکست دهد و به عنوان تیم اول راهی مرحله یک چهارم این مسابقات شود.

تیم ملی فوتسال ایران در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی جام ملت های آسیا در حالی که صعود خود به مرحله بعد این مسابقات را مسجل کرده بود برای کسب عنوان اول گروه مقابل استرالیا دیگر تیم صعود کننده گروه ۲ به میدان رفت و در پایان به برتری ۸ بر یک دست یافت و به عنوان تیم اول به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

تیم ملی فوتسال ایران این مسابقه را با ترکیب سپهر محمدی، علیرضا وفایی، علی اصغر حسن زاده، فرهاد توکلی وحسین طیبی آغاز کرد.شاگردان خسوس کاندلاس از همان دقایق ابتدایی بازی را هجومی آغاز کردند و حسین طیبی در دقیقه ۲ بازی با یک شوت سرکش تور دروازه استرالیا را برای اولین باربه لرزه درآورد. اما یک دقیقه بعد استرالیا موفق شد دروازه ایران را باز کرده و بازی را به تساوی بکشاند.

این تساوی تنها دقایق کوتاهی دوام داشت و بازیکنان تیم ملی فوتسال موفق شدند تا پایان نیمه اول ۵ بار دیگردروازه استرالیا را توسط محمد طاهری (۵)،حسین طیبی ( ۸ و ۱۱) ،وفایی(۱۵) و شفیعی (۱۶) باز کرده و این نیمه را با برد ۶ بر یک به سود ایران پایان دهند.

بازی تهاجمی و مسلط ملی پوشان ایران در نیمه دوم نیز ادامه یافت تا اینکه اسماعیل پورو طاهری در دقایق ۷و۸ نیمه دوم موفق شدند با گشودن دروازه حریف، ایران را ۸ بریک جلو بیندازند.

شاگردان جوان خسوس کاندلاس با انجام این ۳ بازی نشان دادند انگیزه و توانایی بالایی برای کسب عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا دارند و به خوبی می توانند برای یازدهمین مرتبه عنوان قهرمانی آسیا را از آن ایران کنند.

 

صعود تیم فوتسال ايران به پلی آف آسيا

تيم ملي فوتسال ايران موفق شد در آخرين بازي مرحله گروهي جام ملت هاي آسيا، استراليا را با 8 گل شکست دهد و به عنوان تيم اول راهي مرحله يک چهارم اين مسابقات شود.

تيم ملي فوتسال ايران در سومين و آخرين مسابقه خود در مرحله گروهي جام ملت هاي آسيا در حالي که صعود خود به مرحله بعد اين مسابقات را مسجل کرده بود براي کسب عنوان اول گروه مقابل استراليا ديگر تيم......

عکس سیامک انصاری و همسرش ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

عکس سیامک انصاری و همسرش

در این مطلب از پرتال علی ها جدیدترین عکس سیامک انصاری در کنار همسرش را برای شما کاربران گرامی آورده ایم..

pic544 www.jahaniha.com 1 عکس سیامک انصاری و همسرش

عکس سیامک انصاری و همسرش

در این مطلب از پرتال علی ها جدیدترین عکس سیامک انصاری در کنار همسرش را برای شما کاربران گرامی آورده ایم..

......

مخالفت Netflix با قانون بیطرفی اینترنت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

مخالفت Netflix با قانون بیطرفی اینترنت

.

.

netflix logo مخالفت Netflix با قانون بیطرفی اینترنت

Cordcuttersnews – شرکت Netflix که در زمینه ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی و پخش فیلم به صورت آنلاین فعال است، با قانون جدیدی که به ISP ها (شرکت های ارائه دهنده سرویس اینترنت) اجازه می دهد شرکت های مشابه را وادار به پرداخت هزینه بیشتر برای اطمینان از ارسال محتوای درخواستی به مصرف کنندگان، می کند، مخالف است. یکی از نگرانی های مهم این است که بعد از این تنها با پرداخت حق سالیانه استفاده از اینترنت، نتوان همه محتوای موردنظر را بر روی شبکه دریافت کرد. 
هفته گذشته، ریید هستینگ مدیر اجرایی Netflix در صفحه فیس بوک خود نوشته بود: «نظرسنجی ها نشان می دهد که افکار عمومی از این اقدام FCC (کمیته ارتباطات فدرال آمریکا) خشنود است اما آیا این کمیته از اقدام اخیر خود راضی است؟» 
Netflix درست می گوید، زیرا این قبیل قوانین باعث می شود ISP ها محتوای شرکت های مشابه را مسدود کرده یا با سرعت پائین تر منتشر کنند. به گفته منابع ناشناس، Netflix در تلاش برای حذف این بخش از قوانین جدید بیطرفی اینترنت است. همچنین این شرکت ادعا می کند که بسیاری از شرکت های نوپا هزینه دسترسی ویژه به مشتریان وب را نمی پردازند و با اجرای قانون جدید، دامنه فعالیت آنها محدود شده و در اصل، نوآوری و خلاقیت از بین خواهد رفت (که البته این هم نظر درستی است). 
حال سئوال این است که آیا FCC این قبیل نگرانی ها را جدی می گیرد یا خیر؟ بسیاری از افراد نگران رابطه نزدیک FCC و سازمان های نظارتی دولت ایالات متحده با ISP هایی نظیر Comcast هستند؛ تاجاییکه مردیت اَتوِل بیکر (کمسیر FCC)، در گذشته کارمند Comcast بوده است. این رابطه و سایر پیوندها، استقلال و یکپارچگی گروه هایی مانند FCC را زیر سئوال می برند. 
جسیکا روزن وورسل (یکی از کمیسرهای FCC) گفت: “ما در نظر داریم ابتدا همه برداشت های عمومی را مطالعه کرده، و تمام زوایای پیشنهاد ریاست کمسیون را به دقت مورد کنکاش قرار داده و سپس، با وجود دشواری هایی که در بستر قانونی با آن روبرو هستیم، بهترین تصمیم را اتخاذ نماییم.” 
این قوانین هنوز لازم الاجرا نشده اند و روشن است که Comcast و Netflix آن را یک لحظه مهم در آینده اینترنت می بینند.

مخالفت Netflix با قانون بیطرفی اینترنت

.

.

!!!netflix-logo

Cordcuttersnews – شرکت Netflix که در زمینه ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی و پخش فیلم به صورت آنلاین فعال است، با قانون جدیدی که به ISP ها (شرکت های ارائه دهنده سرویس اینترنت) اجازه......

معرفی کارت گرافیکی Nvidia G-SYNC ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

معرفی کارت گرافیکی Nvidia G-SYNC

.

.

1 معرفی کارت گرافیکی Nvidia G SYNC

.

دیجیتال تندرز اعلام کرد : در مقایسه با بسیاری از برنامه های محاسباتی، نیاز گیم ها به منابع سیستم بسیار بیشتر است. سازندگان گیم ها معمولاً از حداکثر توان و قابلیت های سخت افزار گرافیکی شان استفاده می کنند و دقیقاً به همین خاطر، اغلب نتایج اندکی دور از انتظار است. 
گاهی اوقات، زمانی که GPU یا کارت گرافیکی و مانیتور سیستم سینک نباشند، و GPU در وسط فرایند رِفرِش مانیتور فریمی را ارسال کند، مانیتور طراحی بخش های فریم های دیگر را که همزمان در حال نمایش هستند، متوقف می کند. 
این امر باعث بروز مشکلات بصری محسوس نظیر «tears» یا tearing می شود که نوعی انحراف است که زمانیکه اشیاء روی صفحه نمایش اشیاء همراستا نباشند، رخ می دهد. 
شما می توانید GPU و مونیتورتان را با فعال سازی vsync سینک کنید؛ vsync باعث می شود GPU فریم هایی را به صفحه نمایش بفرستند تا در هنگام رِفرِش (که معمولاً با سرعت ۶۰ Hz یا ۶۰ بار در ثانیه صورت می گیرد) وضعیت قبلی خود را حفظ کرده و با کارت گرافیکی هماهنگ بماند. با اینحال، اگرچه سینک و حفظ آن از طریق vsync باعث کاهش tearing می شود، اما ممکن است باعث بروز مشکل دیگری بنام stuttering بشود که نوعی وقفه در ارسال ورودی هاست. 
خبر خوب این است که فناوری مونیتور G-SYNC شرکت Nvidia انواع مشکلات فوق اعم از tearing، ورود غیرهمزمان، یا تأخیر در دریافت را برطرف می کند. 
Nvidia G-SYNC دقیقاً چیست؟ 
G-SYNC یک فناوری سخت افزارمحور است که فاصله زمانی بلینک عمودی صفحه نمایش (VBLANK) را دستکاری می کند. VBLANK نشان دهنده فاصله ایست که مانیتور فریم فعلی را به اتمام رسانده و فریم بعدی را باز می کند. 
با استفاده از این نوآوری، در فاصله زمانی فوق، هیچ داده ای درباره رِفرِش صفحه نمایش به مانیتور ارسال نمی شود. وقتی که G-SYNC فعال است، کارت گرافیک PC شما منتظر می ماند تا مانیتور آماده دریافت فریم بعدی بشود و سپس آنرا ارسال خواهد کرد. این امر باعث می شود که همه چیز باهم هماهنگ بوده و از بروز مشکلات بصری آزاردهنده و مزاحم جلوگیری بعمل آید. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2nvidia g sync monitor rear 325x325 معرفی کارت گرافیکی Nvidia G SYNC

بورد G-SYNC شامل یک حافظه ۷۶۸ مگابایتی DDR3 است که فریم قبلی را ذخیره کرده و بنابراین، متمایز ساختن آنرا از فریم بعدی امکان پذیر می سازد. این کار به کاهش تاخیر ورودی کمک می کند. 
G-SYNC به مانیتور اجازه می دهد از نرخ رِفرِش متغیر – که اغلب در فواصل متفاوت رخ می دهد – جلوگیری بعمل آید. سینک کردن GPU و نرخ رِفرِش مانیتور به حرکت نرم و هموار انیمیشن های گیم کمک می کند. 
تولید کنندگان وارد گود شده اند 
به تازگی، چند شرکت تولیدکننده مانیتور نظیر مانند ایسوس، فیلیپس، بن کیو، AOC و ViewSonic از G-SYNC در برخی از صفحه های خود استفاده کرده اند. علاوه بر این، مونیتور VG248QEmonitor ایسوس را می توان از طریق یک کیت ۲۰۰ دلاری ارتقا داد – کاربران می توانند بدون کمک متخصص این کیت را بر روی سیستم خود اضافه کنند. همچنین، شما می توانید صفحه نمایش ایسوس خود را به فروشنده ای نظیر Overlord Computer داده و از آنها بخواهید کارت G-SYNC را بر روی آن نصب کنند. 
از آنجاییکه این محصول برای مانیتور ساخته شده است، در اندازه های ۲۰ تا ۳۰ اینچی طراحی شده و نرخ رفرش ۱۲۰Hz یا ۱۴۴Hz را ساپورت کرده و رزولوشن آن از ۱۹۲۰×۱۰۸۰ تا ۲۵۶۰×۱۴۴۰ است. محدوده قیمت از حدود ۱۰۰ دلار تا ۱،۰۰۰ دلار است. مثلاً، قیمت مانیتور ۲۷ اینچی ROG Swift PG278Q ایسوس ۷۹۹ دلار است. 
با اینحال، لازم بذکر است که باید Nvidia G-SYNC را فعال کنید تا بتوانید از مزایای این فناوری جدید استفاده نمایید. قدرتمندترین کارت های گرافیکNvidia ، نظیر GTX 780 Ti، GTX Titan Black و GTX 880M همگی آماده پذیرش G-SYNC هستند. فهرست کامل کارت های گرافیکی و GPUهای مورد پشتیبانی این فناوری در اینجا قابل مشاهده است. 
G-SYNC رقبای بالقوه ای دارد 
همچنین لازم است بدانید که AMD، رقیب اِنویدیا، فناوری مشابهی را بنام FreeSync در دست عرضه دارد. 
FreeSync برای فعال سازی VBLANK برجسته خود، بغیر ازAMD GPU به سخت افزار اضافی AMD نیاز ندارد و مادامی که مانیتور بدان متصل باشد، قابل استفاده است. در واقع در گزارش AMD آمده است که پردازنده های گرافیکی این شرکت قابلیت ساپورت چندین نسل از نرخ های رِفرِش متغیر را دارند. 
با اینحال، در حال حاضر تنها تعداد انگشت شماری از مانیتورهای لپ تاپ توسط FreeSync پشتیبانی می شوند و AMD هنوز اقدام به انتشار FreeSync ننموده است. 
در هر صورت، در حال حاضر، تنها راه برای به دست آوردن فناوری فوق خرید یک مانیتور G-sync و GPU است. اگر از اشکالات گرافیکی ناشی از عدم سینک مانیتور و GPU خسته شده اید، بدانید که کمک از راه رسیده است. 

معرفی کارت گرافیکی Nvidia G-SYNC

.

.

1

.

دیجیتال تندرز اعلام کرد : در مقایسه با بسیاری از برنامه های محاسباتی، نیاز گیم ها به منابع سیستم بسیار بیشتر است. سازندگان گیم ها معمولاً از حداکثر توان و قابلیت های سخت افزار گرافیکی شان استفاده می کنند و دقیقاً به همین خاطر، اغلب نتایج اندکی دور از انتظار است. 
ادامه مطلب ...

Page 20 of 45« First...10...1819202122...3040...Last »