جیمز فرانکو- McDonald

مجله عالی ها

جیمز فرانکو- McDonald

بازیگران مشهور که روزی کارگر رستوران بوده اند

بازیگران مشهور که روزی کارگر رستوران بوده اند

تعداد زیادی از بازیگران و ستاره ها میباشند که در روزگاران قدیم زندگی خود درآمد بالا و جایگاه خوبی نداشته اند. تعداد زیادی از آنها در رستوران کار کرده اند. موفقیت ساده به دست نمی‌آید، هر شخصی باید از جایی شروع به کار کند. از ستاره هاي هالیوود گرفته تا رئیس جمهور کشور آمریکا، تعداد زیادی......