جیمز مک اووی 38 ساله شد

مجله عالی ها

جیمز مک اووی 38 ساله شد

جشن تولد سوپر استارهای مشهور جهان در سال 2017

جشن تولد سوپر استارهای مشهور جهان در سال 2017

به بهانه جشن تولد ستاره هاي مشهور جهان نگاهی خواهیم داشت به بیوگرافی و زندگی شخصی آنها که خواندن آن میتواند دیدنی باشد. 

 

امریکا فرِرا 33 ساله شد
امریکا جورجین فرِرا «America Ferrera» بازیگر آمریکایی زادۀ 18 اوریل 1984 هست. فررا از پدر و مادری هندوراسی در لس آنجلس به جهان آمد و......