جینسینگ؛ گیاه جوانی

مجله عالی ها

جینسینگ؛ گیاه جوانی

تاثیر عالی جینسینگ برای درمان افسردگی

تاثیر فوق العاده جینسینگ برای درمان افسردگی 

جینسینگ می‌تواند برای درمان مریضی افسردگی معجزه کند،مریضی که این روزها افراد زیادی را با خود درگیر کرده هست و باید مورد دقت برای درمان قرار گیرد. گاهی نوشیدن یک لیوان آب باعث سرحال آمدن می شود. پژوهشگران دریافته اند این شادی نتیجه آزاد شدن ماده‌اي به نام سروتونین در مغز هست.تجربه نوشیدن آب برای سرحال آمدن همه ي وقت جواب نمیدهد ......