چادرهای رمضان

مجله عالی ها

چادرهای رمضان

ماه رمضان از ایران تا آمریکا و استرالیا

ماه رمضان از ایران تا آمریکا و استرالیا 

رمضان ماه پربرکتی هست که همۀ در آن مشغول بندگی خداوند میباشند،بندگی و عبادت با روزه گرفتن و نماز خواندن و توبه در این ماه میتواند واقعا لذت بخش باشد. ساعت‌شان با ما ساعت‌ها فاصله دارد! گاهی زمانی که این جا نزدیک به اذان ظهر هست، آنجا صدای اذان وعده دیگری از روز را می شنوید و زمانی که کشور ما در خواب......