چاق ترین

مجله عالی ها

چاق ترین

عمل جراحی برای چاق ترین کودک در تمام جهان

عمل جراحی برای چاق ترین کودک در تمام جهان 

چاق ترین کودک در جهان باید برای درمان خود به عمل جراحی اقدام کند تا بتواند از وزنش کم کند. می‌دانیم که وزن بالا می‌تواند خطرهای بسیاری داشته باشد. وزن آریا پرمانا از اندونزی به اندازه شش پسر همسن خودش هست و برای راه رفتن اکثر از پنج دقیقه به زحمت می‌افتد. والدین او پس از سال‌ها تغذیه بیش از حد او سرانجام......

چاق ترین دختر جهان 250 کیلوگرم وزن کم کرد

چاق ترین دختر جهان 250 کیلوگرم وزن کم کرد 

چاق ترین دختر دنیا که نمی توانست از جای خود تکان بخورد و بلند شود تصمیم گرفت تا به طور جدی وزن کم کند و پیروز هم شد. زنی کهِ با 500 کیلوگرم وزن سنگین ترین زن دنیا بود با انجامِ جراحی 250 کیلوگرم از وزنِ خود را کاهش داد.زن 500 کیلویی مصری پس ازجراحی درهند 2500 کیلو از وزن خود را از دست داد.

 

جراحان در بمبئی......