چالش آب یخ رضا صادقی

مجله عالی ها

چالش آب یخ رضا صادقی

کلیپ چالش سطل آب یخ رضا صادقی

این بار نوبت به رضا صادقی عزیز رسید که به چالش سطل آب یخ بپیوندد..

او شهاب رمضان، علی انصاریان و بنیامین را به این چالش عظیم دعوت کرد..

ab yakh reza sadeghi کلیپ چالش سطل آب یخ رضا صادقی

کلیپ چالش سطل آب یخ رضا صادقی

این بار نوبت به رضا صادقی عزیز رسید که به چالش سطل آب یخ بپیوندد..

او شهاب رمضان، علی انصاریان و بنیامین را به این چالش عظیم دعوت کرد..

......