چالش آب یخ مهدی مهدوی

مجله عالی ها

چالش آب یخ مهدی مهدوی

کلیپ چالش آب یخ مهدی مهدوی

چالش آب یخ همچنان ادامه دارد و اینبار نوبت به مهدی مهدوی، والیبالیست مردمی و محبوب کشورمان رسید..

مهدی مهدوی از فرهاد مجیدی، مهران مدیری و جواد رضویان دعوت کرد که به این چالش بپیوندند..

abyakh mehdi mahdavi کلیپ چالش آب یخ مهدی مهدوی

کلیپ چالش آب یخ مهدی مهدوی

چالش آب یخ همچنان ادامه دارد و اینبار نوبت به مهدی مهدوی، والیبالیست مردمی و محبوب کشورمان رسید..

مهدی مهدوی از فرهاد مجیدی، مهران مدیری و جواد رضویان دعوت کرد که به این چالش بپیوندند..

......