چاپ

مجله عالی ها

چاپ

زنده زنده سوزانده شدن مقام ارشد کره شمالی
به نقل روزنامه “چوسون ایلبو” چاپ کره جنوبی گفت: ۱۱ مقام ارشد کره شمالی یا کشته و یا زندانی شده‌اند.

n00037624 b زنده زنده سوزانده شدن مقام ارشد کره شمالی

زنده زنده سوزانده شدن مقام ارشد کره شمالی به نقل روزنامه "چوسون ایلبو" چاپ کره جنوبی گفت: 11 مقام ارشد کره شمالی یا کشته و یا زندانی شده‌اند.

این دومین موج از اعدام های خونین در کره شمالی پس از اعدام جانگ سونگ تائک شوهر عمه رهبر کره شمالی در دسامبر سال گذشته به شمار می‌رود. یکی از اعدام شدگان اخیر توسط دولت کره شمالی "کیه سون" خواهر بزرگتر جانگ شوهر عمه ديكتاتور کره شمالی بوده است. ......