چای زنجبیل بنوشید

مجله عالی ها

چای زنجبیل بنوشید

نفخ شکم را با این روش های فوری درمان کنید

نفخ شکم را با این روش های فوری درمان کنید 

نفخ شکم را میتوان به سرعت درمان نمود، نفخ مشکلی هست که اگر در مهمانی ها و محیط بیرون بوجود آید بسیار آزار دهنده خواهد بود. یکی از عوارض نفخ برآمدگی شکم هست و این برای بدن کاملا طبیعی هست زیرا نیمی از شکم و روده را گاز پر کرده هست. هوای موجود در شکم در نتیجه عملکرد میکروارگانیسم هاي فلور روده می باشد که ......