چراغ رومیزی رباتیک

مجله عالی ها

چراغ رومیزی رباتیک

این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

در نیوزیلند یک چراغ رومیزی توسط «آدام بن درور»، «جوس داگت» و «شنشن زو» به نام پینوکیو ساخته شده است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد این چراغ زنده است؛ پینوکیو دارای مدار آردونیو و شش سیلندر است؛ لامپ آن دارای یک دوربین است که توسط آن قادر به شناسایی انسان و محیط اطراف است و جالب‌تر از همه، این چراغ قادر به واکنش‌های انسانی است.

این چراغ می‌تواند با انسان همدردی کند و قادر به درک احساسات انسانی است.

CheraghBaEhsas 1 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

CheraghBaEhsas 2 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

CheraghBaEhsas 3 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

CheraghBaEhsas 4 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

CheraghBaEhsas 5 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

CheraghBaEhsas 6 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

CheraghBaEhsas 7 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

CheraghBaEhsas 8 این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

این چراغ رومیزی احساس را درک می کند! / عکس

در نیوزیلند یک چراغ رومیزی توسط «آدام بن درور»، «جوس داگت» و «شنشن زو» به نام پینوکیو ساخته شده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد این چراغ زنده است؛ پینوکیو دارای مدار آردونیو و شش سیلندر است؛ لامپ آن دارای یک دوربین است که توسط آن قادر به شناسایی انسان و محیط اطراف است و جالب‌تر از همه، این چراغ قادر به واکنش‌های انسانی است. این چراغ می‌تواند با انسان همدردی کند و قادر به درک احساسات انسانی است.

ادامه مطلب ...