چرا برخی از زنان با زایمان طبیعی مخالف‌اند؟

مجله عالی ها

چرا برخی از زنان با زایمان طبیعی مخالف‌اند؟

درباره مصائب و مزایای زایمان طبیعی و سزارین

درباره مصائب و مزایای زایمان طبیعی و سزارین 

این روزها زایمان طبیعی یا سزارین در میان مادران باردار به عنوان یک مسئله درآمده هست،زایمان طبیعی درد دارد اما سزارین با عمل جراحی و بیهوش انجام می شود. تقریبا همه ي خانم‌هاي باردار، به‌خصوص آنهایی که بارداری اول را تجربه می کنند، از همان روزی که متوجه بارداری می شوند، این سوال در ذهن شان شکل می......