چرا بعضی از آقایان دچار واریکوسل می شوند؟

مجله عالی ها

چرا بعضی از آقایان دچار واریکوسل می شوند؟

مفصل درباره بیماری واریسکول در مردان

مفصل درباره بیماری واریسکول در مردان 

مریضی واریسکول در مردان در ناحیه بیضه بوجود می‌آید که در آن سیاهرگ ها دچار تجمع خون می شوند و حالتی شبیه به واریس ساق پا رخ می‌دهد. بسیاری بر این باورند واریکوسل شبیه مریضی واریس در ساق پاهاست؛ اما در تعریف علمی عبارت هست از اتساع وریدهایی «سیاهرگ» که خون را از بیضه‌ها خارج می کنند.

 

گرچه یکی از علل شایع......

همه چیز درباره بیماری واریسکوسل و راه درمان آن

همه چیز درباره بیماری واریسکوسل و راه درمان آن 

واریسکوسل مریضی مردانه هست که مربوط به بیضه ها و سیاهرگ هاي آن می شود که دچار اتساع میگردند و بنابراین برای افراد مشکل ایجاد می کنند. بسیاری بر این باورند واریکوسل شبیه مریضی واریس در ساق پاهاست؛ اما در تعریف علمی عبارت هست از اتساع وریدهایی «سیاهرگ» که خون را از بیضه‌ها خارج می کنند.

......