چرا دوقلو می‌شود؟

مجله عالی ها

چرا دوقلو می‌شود؟

احتمال بالای دوقلو باردار شدن بعد از 35 سالگی

احتمال بالای دوقلو باردار شدن بعد از 35 سالگی 

خانم ها اکنون در سنین بالا باردار مي شوند و این به علت تغییر سبک زندگی و ازدواج افراد هست، بارداری بالای 35 سال احتمال دوقلو بون فرزند را افزایش مي دهد. بالا رفتن سن ازدواج باعث شده هست که خیلی‌ها دیر بچه ‌دار شوند یا دیرتر از معمول به فکر بچه‌ دار شدن بیفتند. از سوی......