چرا قرمز برای زنان هندی قداست دارد و ارزشمند هست؟

مجله عالی ها

چرا قرمز برای زنان هندی قداست دارد و ارزشمند هست؟

چرا دختران هندی به رنگ قرمز بسیار علاقمند هستند؟

چرا دختران هندی به رنگ قرمز بسیار علاقمند هستند؟ 

اگر دقت کرده باشید، دختران و زنان هندی علاقه بسیار زیادی به بهره گیری از رنگ قرمز دارند و لباسهای آنها به این رنگ خوشگل هست. رنگ قرمز در هندوستان رنگ مقدس و مهمی می باشد این رنگ بر خلاف بقیه رنگ ها در هندوستان جایگاه خاص و ویژه اي دارد برای هندی ها این رنگ معنا و مفهوم خاصی دارد و باعث شده......