چرب‌ها

مجله عالی ها

چرب‌ها

نکات روزه داری نوجوانان در ماه رمضان

نکات روزه داری نوجوانان در ماه رمضان

نوجوانان با رسیدن به سن بلوغ در ماه رمضان روزه داری میکنند، در این میان باید به نکات مهمی جهت سلامت بدن دقت نمود. بچه‌ها همۀ وقت} بیش از بزرگسالان مشتاق روزه‌داری میباشند، اما تعداد زیادی از كارشناسان تغذیه، روزه‌داری را برای كودكان تا پیش از رسیدن سن مناسب ممنوع میدانند.

 

پس از گذر از دوره كودكی و رسیدن به......