چر وانگ مدیر عامل جدید اچ تی سی

مجله عالی ها

چر وانگ مدیر عامل جدید اچ تی سی

خانم چر وانگ مدیر عامل جدید اچ تی سی شد / عکس

به گزارش پرتال علی ها پیتر چو بنیانگذار و مدیر عامل اچ‌تی‌سی جای خود را به خانم چِر وانگ یکی دیگر از بنیانگذاران این کمپانی داد.

modir amel htc خانم چر وانگ مدیر عامل جدید اچ تی سی شد / عکس

پیتر چو همچنان در اچ‌تی‌سی خواهد ماند و نقش جدیدی را در قالب مدیر آزمایشگاه توسعه محصولات آینده ایفا خواهد کرد؛ این بخش مسئول توسعه و ایده آفرینی برای توسعه محصولات جدید است.

با توجه به اینکه پو شرایط سخت بسیاری را پشت سر گذاشته و همچنان نیز در یکی از بخش‌های کلیدی و استراتژیک این شرکت مشغول به کار خواهد بود، قطعا بهترین گزینه برای مدیر عاملی این شرکت، وانگ که پیش از این ریاست هیات مدیره را برعهده داشت، است.

خانم چر وانگ مدیر عامل جدید اچ تی سی شد / عکس

به گزارش پرتال علی ها پیتر چو بنیانگذار و مدیر عامل اچ‌تی‌سی جای خود را به خانم چِر وانگ یکی دیگر از بنیانگذاران این کمپانی داد.

پیتر چو همچنان در اچ‌تی‌سی خواهد ماند و نقش جدیدی را در قالب مدیر آزمایشگاه توسعه محصولات آینده ایفا خواهد کرد؛ این بخش مسئول توسعه و ایده آفرینی برای توسعه محصولات جدید است. با توجه به اینکه پو شرایط سخت بسیاری را پشت سر گذاشته و همچنان نیز در......