چسبیدن به والدین

مجله عالی ها

چسبیدن به والدین

علامت های مهم استرس در کودکان را بشناسیم

علامت هاي مهم استرس در کودکان را بشناسیم 

استرس در کودکان مي تواند منجر به مریضی هاي گوناگونی شود و والدین باید حتما استرس را از فرزندان خود دور نگه دارند. آیا کودکان در مقایسه با بزرگسالان آسوده‌دلیل و بی‌خیال میباشند؟ خیر، لزوما آن گونه نیست. درست هست که کودک با همۀ مسائلی که شما با انها سر و کار دارید......