چسب زخم های هوشمند

مجله عالی ها

چسب زخم های هوشمند

نمونه های اولیه چسب زخم های الکترونیکی

در پی پیشرفت های علمی بسیاری که در طول سال های اخیر داشته ایم دو از انتظار نبود که این پیشرفت ها بر روی علوم پزشکی نیز تاثیرات چشم گیری داشته باشد
یکی از این موارد چشم گیر که نمود بیشتری دارد ، استفاده گسترده از الکترونیک در پزشکی است که در گذشته تنها به دستگاههای الکترونیکی که در پزشکی کاربرد دارند خلاصه می شد. پیرو کاربرد های نوین الکترونیک در پزشکی ، نمونه ی آزمایشگاهی نوعی باند زخم که در خود سنسور های مختلفی را جا داده است و روند بهبود جراحت را ثبت و نگه داری می کند ، توسط تیمی از محققین در کره ی جنوبی ساخته شده است. محققین حتی با تعبیه ی نانو ذرات بر روی باند قابلیت تحویل دارو ( drug delivery )  را نیز بدان افزوده اند.

نمونه های اولیه چسب زخم های الکترونیکی

در پی پیشرفت های علمی بسیاری که در طول سال های اخیر داشته ایم دو از انتظار نبود که این پیشرفت ها بر روی علوم پزشکی نیز تاثیرات چشم گیری داشته باشد یکی از این موارد چشم گیر که نمود بیشتری دارد ، استفاده گسترده از الکترونیک در پزشکی است که در گذشته تنها به دستگاههای الکترونیکی که در پزشکی کاربرد دارند خلاصه می شد. پیرو کاربرد های نوین الکترونیک در پزشکی ، نمونه ی آزمایشگاهی نوعی باند زخم که در خود سنسور های مختلفی را جا داده است و روند بهبود جراحت را ثبت و نگه داری می کند ، توسط تیمی از محققین در......