چشمان کلینتون سوژه رسانه های آمریکا شد

مجله عالی ها

چشمان کلینتون سوژه رسانه های آمریکا شد

چشمان کلینتون سوژه رسانه های آمریکا شد / عکس

با توجه به کهولت سن هیلاری کلینتون، ضعف بینایی وی، سوژه رسانه های آمریکایی شد. به گزارش مشرق،‌ با توجه به کهولت سن و به رغم اینکه نام هیلاری کلینتون به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ مطرح است؛ ضعف بینایی وی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته و سوژه رسانه‌های آمریکایی شده است.

cheshman kilinton 1 چشمان کلینتون سوژه رسانه های آمریکا شد / عکس

cheshman kilinton 2 چشمان کلینتون سوژه رسانه های آمریکا شد / عکس

cheshman kilinton 3 چشمان کلینتون سوژه رسانه های آمریکا شد / عکس

چشمان کلینتون سوژه رسانه های آمریکا شد / عکس

با توجه به کهولت سن هیلاری کلینتون، ضعف بینایی وی، سوژه رسانه های آمریکایی شد. به گزارش مشرق،‌ با توجه به کهولت سن و به رغم اینکه نام هیلاری کلینتون به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ مطرح است؛ ضعف بینایی وی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته و سوژه رسانه‌های آمریکایی شده است.

ادامه مطلب ...