چشم هاي عجیب و غریب

مجله عالی ها

چشم هاي عجیب و غریب

این افراد وحشتناک ترین چشم های جهان را دارند

این افراد وحشتناک ترین چشم های جهان را دارند 

بعضی از عارضه ها و مریضی ها میباشند که می‌توانند روی چشم ها تاثیرات بسیار وحشتناکی داشته باشند مثل مثال هایي که در زیر خواهید دید.افرادی که چشم هاي عجیب غریبی دارند نظره همه ي مردم را در دنیا به خود جلب می نمایند این افراد به صورت مادرزادی دچار مریضی هاي چشمی شده اند و یا بعضی دچار مریضی عفونت چشمی شده......