چشم گربه ای

مجله عالی ها

چشم گربه ای

چشم گربه ای مد جدید دختران و پسران در جهان

چشم گربه ای مد جدید دختران و پسران در جهان 

چشم گربه ای مد جدیدی هست که در جهان در حال فراگیر شدن هست،دختران و پسرانی با چشمان کاملا سیاه که وحشت را برای دیگران به همراه دارد. خالکوبی که در سال هاي جدید محبوبیت بسیار زیادی در بین مردم جهان داشته در حال ورود به مسیر جدیدی هست که برخلاف قبل، نه تنها زیبا و دیدنی به نظر نمیرسد، بلکه میتوان ادعا کرد تا حدی چندش......