چطوری لیمو را با پوست بخوریم؟

مجله عالی ها

چطوری لیمو را با پوست بخوریم؟

آشنایی با چند تکنیک خارق العاده آشپزی

آشنایی با چند تکنیک خارق العاده آشپزی 

آشپزهای حرفه اي تکنیک هایي را در کار خود بهره گیری میکنند که شاید کمتر کسی از انها باخبر باشد و این رمز موفقیت انها نیز است. 

 

اطفاء آتش در حین آشپزی
اگر در حین آشپزی روغن آتش گرفت و نظارت آن از دستتان خارج شد، فقط کافیست روی آن نمک بپاشید.نمک جریان اکسیژن را قطع و......