چطور تشخیص دهیم دردمان روان تنی یا سایکوسوماتیک هست یا خیر؟

مجله عالی ها

چطور تشخیص دهیم دردمان روان تنی یا سایکوسوماتیک هست یا خیر؟

وقتی بدن دچار دردهای روانی می شود

وقتی بدن دچار دردهای روانی می شود 

بعضی اوقات دردهای بدن ریشه در روان دارند، بله روان اگر ناراحت باشد میتواند در اعضای گوناگون بدن یا کل بدن درد ایجاد نماید. کلمه سایکو سوماتیک psychosomatic « روان تنی » از دو واژه گوناگون گرفته شده هست. ” سایک psyche ” به معنی ذهن و ” سوما soma ” به معنی بدن. بنابراین یک اختلال سایکوسوماتیک «روان تنی» با علائم فیزیکی اي مشخص می شود که هیچ علت پزشکی اي ......