چطور سروکله پژمان جمشیدی در یک سریال نوروزی پیدا شد؟

مجله عالی ها

چطور سروکله پژمان جمشیدی در یک سریال نوروزی پیدا شد؟

گفتگوی جالب و خواندنی با پژمان جمشیدی بازیگر

گفتگوی دیدنی و خواندنی با پژمان جمشیدی بازیگر 

پژمان جمشیدی را اکنون باید بعنوان بازیگر بشناسیم چون بازی در فیلمهای سینمایی و سریالهای متعدد با با موفقیت تمام انجام داده هست. پژمان جمشیدی شماره 10 سابق سرخ ها، نوروز امسال با یک فیلم در سینما و یک سریال نوروزی همه ي را شگفت زده کرد. او از حال و احوالش در این روزها و روزگار فوتبالیست بودنش......