چطور وقتمان را مفید تلف کنیم

مجله عالی ها

چطور وقتمان را مفید تلف کنیم

روش های علمی برای از بین بردن حواس پرتی در کار

روش های علمی برای از بین بردن حواس پرتی در کار 

تعداد زیادی از ما در هنگام کار گاه گاهی با حواس پرتی روبرو می شویم، کارهایی را انجام میدهیم اما نادرست، خب راه چاره چیست؟ نتایج چندین تحقیق روان‌شناختی نشان می دهد که حدی از حواس‌پرتی میتواند عملکرد ذهن را در حوزه‌هاي گوناگون بهبود بخشد. مثلاً اگر در موقعیتی هستید که می خواهید تصمیم‌گیری مهمی انجام دهید،

......