چقدر از اقتصاد با مواد مخدر از بین می‌رود؟

مجله عالی ها

چقدر از اقتصاد با مواد مخدر از بین می‌رود؟

زنگ هشدار اعتیاد و حاشیه نشینی در ایران

زنگ هشدار اعتیاد و حاشیه نشینی در ایران 

همۀ می‌دانیم که آمار اعتیاد نسبت به قبل بسیار اکثر شده هست و حاشیه نشینی مخصوصا در شهر استان تهران رو به افزایش هست. یک لحظه در جایی اثبات بند نمیشود و مدام بالا و پایین می پرد. چهره و قامتش به خردسالان دو سه ساله می‌ماند و به سختی میتواند کلمات را کنار هم بچیند و جمله اي کامل بگوید.

 

زنی با دندانهای......