چپ کردن

مجله عالی ها

چپ کردن

چپ کردن کامیون حمل خودرو پورشه / عکس

در شرق چین در شهر ژجیانگ یک کامیون باری حمل خودرو با یک دستگاه سواری برخورد کرده که این مسئله باعث واژگون شدن کامیون می‌شود. بر اثر این حادثه خودرو‌های گران قیمت پورشه که در کامیون حمل خودرو بودند به شدت آسیب ‌می‌بینند در این کامیون ماشین‌های شرکت‌های بنز و BMW نیز وجود داشتند.

41 چپ کردن کامیون حمل خودرو پورشه / عکس 32 چپ کردن کامیون حمل خودرو پورشه / عکس 22 چپ کردن کامیون حمل خودرو پورشه / عکس 11 چپ کردن کامیون حمل خودرو پورشه / عکس

چپ کردن کامیون حمل خودرو پورشه / عکس

در شرق چین در شهر ژجیانگ یک کامیون باری حمل خودرو با یک دستگاه سواری برخورد کرده که این مسئله باعث واژگون شدن کامیون می‌شود. بر اثر این حادثه خودرو‌های گران قیمت پورشه که در کامیون حمل خودرو بودند به شدت آسیب ‌می‌بینند در این کامیون ماشین‌های شرکت‌های بنز و BMW نیز وجود داشتند.

ادامه مطلب ...