چگونه این ارزش‌ها را به‌کار گیریم؟

مجله عالی ها

چگونه این ارزش‌ها را به‌کار گیریم؟

کلیدهای طلایی برای جلب اعتماد مشتریان وفادار

کلیدهای طلایی برای جلب اعتماد مشتریان وفادار 

اگر برای بند خود مشتریان وفادار جذب کنید قدم بسیار بزرگی برای پیشرفت و درآمد زایی بالا برداشته اید، نکاتی در این ارتباط برای شما داریم.زمانی که مشتریان، محصول یا خدماتی را ارزیابی می کنند، دو عامل مهم را در مقابل هم قرار می دهند: ۱» ارزش ادراکی، ۲»قیمت. ارزش ادراکی یا Perceived Value به معنای ارزش، اهمیت یا احساسی هست که یک......