چگونه با یک کار خسته کننده کنار بیاییم

مجله عالی ها

چگونه با یک کار خسته کننده کنار بیاییم

راه کنار آمدن با کارهای کسل و خسته کننده

راه کنار آمدن با کارهای کسل و خسته کننده 

در جهان همۀ چیز همه ي وقت طبق خواست ما پیش نمی‌رود، ممکن هست در شغلی مشغول به کار شویم که اصلا به آن علاقه اي نداریم. نقاط قوت شخصیتی، ابرقدرت هاي پنهان، منبع انرژی طبیعی و برترین خصوصیات درونی ما میباشند که از ما یک انسان می سازند. نقاط قوت شخصیتی اکثر از انچه فکرش را می‌کنید پرکاربرد میباشند.

 

همۀ ما میدانیم......