چگونه دریابیم که نسبت به انسولین مقاوم هستیم؟

مجله عالی ها

چگونه دریابیم که نسبت به انسولین مقاوم هستیم؟

همه چیز درباره انسولین و تاثیرات آن در بدن

همه چیز درباره انسولین و تاثیرات آن در بدن 

انسولین عاملی هست که باعث جذب شدن قند در بدن می شود،انسولین در بیماران دیابتی به میزان لازم ساخت نمیشود. انسولین هورمون بسیار مهمی در بدن هست که فرایندهای بسیاری را بازرسی می کند.بنابراین بروز هرگونه مشکل در عملکرد این هورمون، منشاء تعداد زیادی از مشکلات مدرنیست که بشر با آن دست به گریبان هست.

 

گاهی سلول‌هاي ......