چگونه در لینکدین مخاطبان خود را جذب کنیم؟

مجله عالی ها

چگونه در لینکدین مخاطبان خود را جذب کنیم؟

لینکدین ابزار موفق مدیران برای بازاریابی

لینکدین ابزار موفق مدیران برای بازاریابی 

شبکه اجتماعی لینکدین که آلبوم افراد متخصص در کارها را در خود جمع آوری نموده هست واقعا برای مدیران ابزار مفیدی هست.امروزه شبکه‌هاي اجتماعی، یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای بازاریابی محسوب میشوند. در میان تمام رسانه‌هاي اجتماعی، لینکدین با دقت به حضور مدیران و متخصصان،

 

مؤثرترین رسانه برای کسب‌وکارها......