چگونه رنجش ها را بی حاشیه بیان کنید؟

مجله عالی ها

چگونه رنجش ها را بی حاشیه بیان کنید؟

وقتی از همسرتان دلخور هستید باید چکار کنید؟

وقتی از همسرتان دلخور هستید باید چکار کنید؟ 

در زندگی پیش آمدن سوء تفاهم و اختلافات کاملا طبیعی هست اما اینکه چگونه با آنها برخورد کنیم مهم هست و ریشه اختلافات در همین چگونه بیان نمودن مشکلات هست. کسانی که بیش از حد رنجش‌ها را در دل نگه می‌دارند، هیچ‌گاه ناراحتی‌ها، بی‌احترامی‌ها، یا انتقادها را از یاد نمیبرند. کسانی که در روابط زناشویی نمی‌توانند......