شنا کردن

مجله عالی ها

شنا کردن

در این شرایط شنا کردن برای شما ضرر دارد

در این شرایط شنا کردن برای شما ضرر دارد 

شنا کردن با دقت به اینکه اکثر در استخرهای عمومی انجام می‌شود، باید به نکات سلامت دقت گردد وگرنه منجر به مریضی خواهد شد. از آن جا که هوا بسیار گرم هست، شاید به سرتان بزند که در یک حوضچه ي آب، استخر شنا، دریاچه و یا دریا آب تنی کنید. اما همه ي ي مناطق برای شنا مناسب نیستند. بعضی از آنها نه تنها به کارتان نمی‌آیند،

......

اینا تو خشکی شنا میکنن

البته این یک نوع تمرین برای غواصان می باشد ، عکس در ادامه مطلب…

SHENA. اینا تو خشکی شنا میکنن

اینا تو خشکی شنا میکنن

البته این یک نوع تمرین برای غواصان می باشد ، عکس در ادامه مطلب...

......